ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI GVOZD

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI GVOZD 

Objavljeno 17. travnja 2023. godine u  10:30 sati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gvozd objavljuje Zbirnu listu kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Gvozd i Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Gvozd, kako slijedi:

ZBIRNA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI GVOZD

PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI GVOZD