Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1
Telefon: 044/881-534
Ravnatelj: Željko Polojac

Hrvatski Crveni križ je nacionalni, humanitarni i dobrovoljni savez zajednica udruga županijskih društava Crvenog križa i udruga gradskih i općinskih društava Crvenog križa, koji djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske, a nosi naziv: “Hrvatski Crveni križ”.

U Hrvatskom Crvenom križu, na temelju Statuta Hrvatskog Crvenog križa, djeluje:

  • 110 općinskih i gradskih društava Crvenog križa i
  • 20 županijskih društava Crvenog križa s pravnom osobnošću

Među 110 općinskih i gradskih društava Crvenog križa, nalazi se i Općinsko društvo Crvenog križa Gvozd, čija je osnovna zadaća pomaganje potrebitih