1.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Gvozd (“Službeni vjesnik”, broj 19/14)

pdf

2.Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Gvozd (“službeni vjesnik”, broj 50/14)

pdf

3.Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Gvozd (“Službeni vjesnik”, broj 10/15)

pdf