Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.