Projekt građanskih prava Sisak

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 6
Predsjednica: Milana Kreća
Tel.: 099/264-2988, pravna savjetnica Danijela Žmukić

Besplatni pravni telefon: 0800/200-098

E-mail: pgp-sisak@crpsisak.hr
danijela.zmukic@crpsisak.hr

url:
www.crpsisak.hr
www.moja-prava.info
www.romismz.info

Facebook
Twitter:@CRP_Sisak
Instagram: crp_sisak

TKO SMO MI?

Projekt građanskih prava Sisak je nevladina, nepolitička, neprofitabilna, humanitarna organizacija, registrirana u Sisku 02.12.2003. godine. PGP Sisak nastavlja rad Projekta građanskih prava Norveškog vijeća za izbjeglice. Sjedište udruge je u Sisku, a djelujemo na cijelom području RH.

NAŠI CILJEVI…. Cilj udruge je promocija i zaštita ljudskih prava i temeljnih vrijednosti građana, razvoj demokratske političke kulture i razvoj lokalne zajednice, razvoj civilnog društva, poticanje socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga te razvoja međusektorske i sektorske suradnje na lokalnoj i međunarodnoj razini, borba protiv nejednakog postupanja i svih oblika diskriminacije, borba protiv korupcije, borba protiv nasilja, borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti te pružanje humanitarne pomoći.

ŠTO RADIMO? PGP Sisak svojim strankama pruža besplatnu pravnu pomoć izravno po njihovom obraćanju. Nije potrebno ispunjavati nikakve obrasce ili formulare ili čekati na rješavanje zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć. Dovoljno je da se obratite u neki od naših ureda ili nas kontaktirate na neki od naših kontakata. U dosadašnjem radu PGP Sisak je uspješno savjetovao preko 26 000 stranaka.

Besplatna pravna pomoć koju pruža PGP sastoji se od: ◆ Pružanja besplatnih pravnih savjeta ◆ Pružanja općih pravnih informacija ◆ Zagovaranja i poticanja društvenih promjena ◆ Pisanja podnesaka nadležnim institucijama

Projekt građanskih prava Sisak je ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći registriran pri Ministarstvu pravosuđa te kao dugogodišnji pružatelj pravnih usluga na području Općine Gvozd nalazi se od 2011.g.

Dugogodišnji provedbeni partner UNHCR-a i to od 2011.g. na dva projekta: „Pravna pomoć u reintegraciji“ bavimo se predmetima stambenog zbrinjavanja povratnika, izbjeglih i raseljenih lica na potpomognutim područjima RH i područjima posebne državne skrbi te unutar projekta „Prevencija apatridnosti u Hrvatskoj“ nastojimo spriječiti i smanjiti problem bezdržavljanstva u RH.

Od 2021.g. provodimo dvogodišnji projekt pod nazivom „ Centar za integraciju stranaca“ Sisak kao novi model zaštite ljudskih prava stranaca koji nemaju riješen status u RH, i to uz financijsku podršku Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.

https://www.crpsisak.hr/wp-content/uploads/2016/12/PGP-O-nama.pdf