PRIJEDLOG RANG LISTA PRVENSTVA ZA DODJELU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE GVOZD NA KORIŠTENJE UDRUGAMA