Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Službena osoba mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama u Općini Gvozd (službenik za informiranje) je Nevena Basta, viša savjetnica, tajnica Općinskog vijeća.

Pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama, može se podnijeti na adresu: OPĆINA GVOZD, 44410 Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6 ili  na e-mail adresu: opcina-gvozd@sk.t-com.hr

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je platiti naknadu.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova, određuje se prema kriterijima koje je utvrdio i objavio povjerenik za informacije u sljedećim iznosima:

  1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
  3. preslika jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
  4. preslika jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kune
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30kuna za 4 GB,
  8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

Troškovi dostave informacije obračunavaju se  prema važećem cjeniku poštanskih usluga.
Službenik za informiranje, iz razloga ekonomičnosti, može korisniku prava na informaciju ne zaračunati stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije ukoliko isti ne prelazi iznos od 50,00 kuna.

Korisniku informacije dostavit će se informacija po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

Službenik za informiranje zatražit će od  korisnika prava na informacije da unaprijed  položi na račun Općine Gvozd očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na informaciju ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva.

Naknada za ostvarivanje prava na pristup informacijama uplaćuje se u korist žiro računa Općine Gvozd broj: HR6523400091851000007, s pozivom na broj 67 7706 – OIB, svrha doznake: Naknada za pristup informacijama

Otvoreni podaci:

Popis registara i baza podataka (Asset lista)

Obrasci:

Upisnik:

Izvješće:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu “pdf”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu “csv”

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu “pdf” 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu “csv” 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu “csv”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu “pdf”

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu “pdf”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu “csv”

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu “pdf”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu “csv”

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu “pdf”

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu “csv”

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu “pdf”  

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu “csv” 

Upitnik:

Upitnik za samo procjenu TJV sukladno ZPPI “pdf” 

Upitnik za samo procjenu TJV sukladno ZPPI “xls” 

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu “pdf” 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu “csv”