Vijeće za prevenciju je tijelo osnovano od strane Općine Gvozd sa ciljem provođenja preventivnih aktivnosti, utjecaja na uzroke delikventnih ponašanja, smanjenja stope kriminaliteta te podizanja ukupne kvalitete života i sigurnosti građana.

Članove Vijeća za prevenciju Općine Gvozd čine predstavnici lokalne vlasti, policije, obrazovnih i odgojnih ustanova te vatrogasne zajednice.

Vijeće je osnovano na inicijativu Policijske postaje Gvozd, u sklopu implementacije projekta „Policija u zajednici“. Ideja za osnivanje Vijeća temelji se na iskustvu policije i lokalnih vlasti u razvijenim zemljama, koje su prepoznale složenost kriminaliteta i njegova suzbijanja, sa naglaskom da generatorima kriminaliteta treba prilaziti tamo gdje nastaju – direktno u gradovima i općinama.

Dakle, to nije problem samo policije, već i društva u cjelini. Sama policija ne može utjecati na sve društvene sfere zbog čega je nužan zajednički, partnerski, odnos svih društvenih snaga i ustanova, ali isto tako i građana bez čije pomoći plan prevencije kriminaliteta ne bi bio ostvariv.

Vijeće za prevenciju se sastaje svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće. Svi mještani Općine Gvozd pozvani su da pružanjem svoje stručne, savjetodavne, materijalne i druge pomoći unaprijede rad i aktivnosti Vijeća. Zainteresirani mještani mogu se javiti sa svojim prijedlozima predsjednici Vijeća na broj telefona 044/526-153.

 

ČLANOVI VIJEĆA:

  1. Marija Idžan, zamjenica općinskog načelnika Općine Gvozd iz reda pripadnika hrvatskog naroda – predsjednica,
  2. Velimir Horvatin, načelnik Policijske postaje Gvozd – zamjenik predsjednice,
  3. Milan Vrga, općinski načelnik Općine Gvozd – član,
  4. Zdravko Rožanković, voditelj Sektora u Policijskoj postaji Gvozd – član,
  5. Milorad Milojević, direktor Komunalac-Gvozd d.o.o – član,
  6. Mirko Vučinić, ravnatelj Općinskog društva Crvenog križa Gvozd – član,
  7. Ankica Drljan Rakas, pedagoginja u Osnovnoj školi Gvozd – članica,
  8. Dragan Mraović, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gvozd – član,
  9. Maja Turniški, predstavnica udruge Suncokret – Centar za razvoj zajednice – članica.