MANDATNA KOMISIJA
1. Mira Korkut, predsjednica,
2. Ljubiša Komazec, član,
3. Jelena Jajčević, član.

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Danica Kajganić, predsjednica,
2. Milutin Mraović, član,
3. Tomislav Kovačić, član.

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
1. Branko Ćosić, predsjednik,
2. Mile Malobabić, član,
3. Jelena Jajčević, članica.

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. Marica Polojac, predsjednica,
2. Dušan Pajić, član,
3. Božo Marušić, član.

SOCIJALNO VIJEĆE
1. Mile Malobabić, za predsjednika,
2. Nikola Vučinić, za člana,
3. Branko Ćosić, za člana,
4. Radana Zimonja, za člana,
5. Jelena Jajčević, za člana,
6. Tomislav Kovačić, za člana.
7. Božo Marušić, za člana.

ODBOR ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE GVOZD
1. Marica Polojac, predsjednica,
2. Mira Korkut, članica,
3. Tomislav Kovačić, član.