Sjedište: Vrginmost
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 6
Telefon: 044 526 151
Telefaks: 044 526 158
E-mail: opcina-gvozd@sk.t-com.hr
Web stranica: www.gvozd.hr

Općinski načelnik: Milan Vrga

Zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda: Marija Idžan
Telefon: 044 526 153

Jedinstveni upravni odjel: Josipa Čurković, pročelnica
Telefon: 044 526 152