Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro na području Općine Gvozd u 2023. godini.