Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Gvozd – naručitelja, za provođenje postupka nabave – opskrba električnom energijom

pdf