Adresa: Ulica Kralja Petra Svačića 21
Ravnateljica: Barbara Ljubišić
Telefon: 044/525-190
Fax: 044/525-196
E-mail:
os-gvozd-002@skole.htnet.hr

Osnovna škola „Boro Mrkobrada“ izgrađena je 1976. godine. Tada je školu pohađalo 750 učenika u 25 učionica, a zaposleno je bilo 30 do 35 prosvjetnih radnika. U sastavu škole bilo je i pet područnih osmorazrednih škola: škola u Perni, Boviću, Slavskom Polju, Stipanu i Pješćanici, te pet četverorazrednih škola: škola u Crevarskoj Strani, Blatuši, Gornjoj Čemernici, Čremušnici i Dugom Selu Lasinjskom.

Nakon Domovinskog rata škola je sanirana, te je promijenjen naziv u „Gvozd“. Školu trenutno pohađa 135 učenika, 67 učenika od 1. do 4. razreda i 68 učenika od 5. do 8. razreda, sa područja Vrginmosta i okolnih naselja općine.

U školi su trenutno zaposlena 33 djelatnika, od kojih je 6 učitelja razredne nastave, 17 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika i 8 ostalih djelatnika. Učenicima je pružena mogućnost učenja dva strana jezika, njemačkog i engleskog te stjecanja osnovnih informatičkih znanja i vještina, u zato prilagođenim i opremljenim učionicama.