Obračuni i izvještaji

2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2023. godinu

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 12.2023

Obrasci_financijskih_izvještaja_u_12.2023

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za 12.2023

Obrasci_financijskih_izvještaja_konsolidirani 12.2023

2022.

-Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2022. godinu

-Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2022. godinu

-Financijski izvještaji za 2022. godinu

-Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Financijski izvještaji za 2022 – konsolidirani

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu – konsolidirani

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2022. godinu

-Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gvozd za 2022. godinu

2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2021. godinu

-Financijski izvještaji za 2021. godinu – konsolidirani

-Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2021. godinu 

-Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2021. godinu

-Godišnji izvještaj o izvršenja proračuna Općine Gvozd za 2021. godinu

-Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2021. godinu

2020.

– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2020. godinu

– Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

– Financijski izvještaji za 2020. godinu

– Financijski izvještaji za 2020. godinu – konsolidirani

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2020. godinu

– Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2020. godinu

2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2019. godinu

Obrazloženje izvještaja 2019

Financijski izvještaji Općine Gvozd za 2019. godinu – konsolidirani 

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Općine Gvozd za 2019.godinu 

Financijski izvještaji Općine Gvozd za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Gvozd za 2019. godinu

Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaj Knjižnice i čitaonice Simo Mraović Gvozd za 2019. godinu

Financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice  Simo Mraović Gvozd za 2019.godinu

 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaje za razdoblje od 01.01.2018 – 31.12.2018. godine  

Konsolidirane bilješke uz financijski izvještaje za razdoblje od 01.01.2018 – 31.12.2018. godine  

Konsolidirani financijski izvještaji Općine Gvozd za 2018. godinu

Financijski izvještaji Općine Gvozd za 2018. godinu

Proračunski obrazasci za 2018. godinu Knjižnica i čitaonica Gvozd_

Bilješka uz financiski izvještaj za 2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gvozd za 2018.

2017.

2. Bilješke

3. Konsolidirani financijski izvještaji Općine Gvozd za 2017. godinu

4. Bilješke konsolidirane

Financijski izvještaji Knjižnice i čitaonice Gvozd za 2017 godinu

Bilješke Knjižnice i čitaonice Gvozd uz financijski izvještaj za 2017. godinu

Polugodišni izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gvozd za 2017.

Polugodišnji konsolidirani izvještaj za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA KNJIŽNICE I ČITAONICE ZA RAZDOBLJE  1.SIJEČANJ 2017 DO 30.LIPANJ 2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gvozd za 2017. godinu

2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Gvozd za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaj Općine Gvozd za 2016

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Općine Gvozd za 2016

2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju  Proračuna Općine Gvozd za 2015. godinu