Obavještenje korisnicima naknade za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na drva

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se korisnici naknade za podmirenje troškova
stanovanja koji se griju na drva, da će se novčana naknada dijeliti
u prostorijama Općine Gvozd u Vrginmostu, Trg dr. Franje
Tuđmana 6, II. kat, u ponedjeljak 18. 09. 2023. godine i utorak
19.09.2023. godine u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.
Korisnici pomoći su obvezni predočiti osobnu iskaznicu i
dokument na kojem je naznačen OIB (ukoliko isti nije naveden u
osobnoj iskaznici).

OPĆINA GVOZD