Iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016)
Obavještavamo da ne postoje gospodarski subjekti sa kojima je čelnik tijela naručitelja
Općine Gvozd i s njim povezane osobe u sukobu interesa, sukladno članku 80. Zakona o javnoj
nabavi (“Narodne novine”, broj 120/2016).