Obavijest o rezultatima održanog pisanog testiranja te datumu i mjestu održavanja intervjua za prijam na radno mjesto
referenta-komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd,

OBAVIJEST O REZULTATIMA PISANOG TESTIRANJA I DATUMU ODRŽAVANJA INTERVJUA