Obavijest o rezultatima održanog intervjua te rang lista.

Obavijest o rezultatima održanog intervjua te rang lista kandidata prema ukupnom broju
ostvarenih bodova na pethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam na radno mjesto
referenta-komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd.

OBAVIJEST O REZULTATIMA INTERVJUA I RANG LISTA