OBAVIJEST O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE GVOZD

Općinsko vijeće Općine Gvozd je na 5. sjednici održanoj 30. studenog 2017. godine donijelo Odluku o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Gvozd.

Javni poziv za izbor članova savjeta mladih Općine Gvozd objavljen je na web stranici Općine Gvozd dana 2. siječnja 2018. godine. Rok za podnošenje kandidatura je 15 dana od dana objave na web stranici i ističe zaključno s danom 17. siječnja 2018. godine.

Tekst Javnog poziva i obrasci za kandidiranje nalaze se u nastavku.

1. JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE GVOZD
2. OBRAZAC SM-1 PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA ČLANA/ ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH OPĆINE GVOZD
3. OBRAZAC SM-2 PRIJEDLOG KANDIDATURE ZA ČLANA/ ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH OPĆINE GVOZD PREDLAGATELJA NEFORMALNE SKUPINE MLADIH
4. OBRAZAC SM-3 IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA/ ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH OPĆINE GVOZD
5. OBRAZAC SM-4 POPIS PREDLAGATELJA KOJI PRIPADAJU NEFORMALNOJ SKUPINI MLADIH