Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja kandidata (pisano testiranje) za prijam na radno mjesto referenta-komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd.