Obavijest o Izmjeni plana upisa djece u školu

Obavijest o Izmjeni plana upisa djece u I. razred osnovne škole za 2020./2021. školsku godinu.

Upisna područja SMŽ

Obavijest o izmjeni plana upisa u I. razred