člana Opoćinskog vijeća Općine Gvozd izabranog sa kandidacijske liste

grupe birača:

1.Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ)

2.Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog

djelovanja u razdoblju od 1.01.2016. 31.12.2016.