Adresa: Prilaz grofa Draškovića 2, Topusko
Telefon: 044/733-329
protojerej Mile Ristić
.

Hram Svetog oca Nikolaja u Blatuši je podignut 1930. godine. Djelomično je devastiran  1941. godine, kada je skinut krov, a ponovno je obnovljen 1985. godine. Parohiju sačinjavaju: Blatuša i Malička.

Hram Vaskresenja Gospodnjeg u Boviću je bio najveći seoski hram u gornjokarlovačkoj eparhiji. Podignut je 1734. godine, ponovno sazidan 1890. godine, spaljen 1941. godine, a 1991. godine je iznova započeta gradnja. Parohiju sačinjavaju: Bović, Čremušnica, Golinja, Gornja Trstenica i Kirin.

Hram Svetog proroka Ilije u Pješćanici je podignut 1773. godine. U Drugom svjetskom ratu je uništen, a trenutno je u izgradnji novi hram. Parohiju sačinjavaju: Vrginmost i Pješćanica.

Hram Preobraženja Gospodnjeg u Stipanu je podignut 1873. godine. U Drugom svjetskom ratu je uništen, a trenutno je u izgradnji novi hram.

Hram Svete Petke u Čemernici je bio srušen 1941. godine, a novi je sagrađen 1971. godine. Parohiju sačinjavaju: Čemernica, Bukovica i Batinova Kosa.

U Slavskom Polju je postojao Hram Sošestvija Svetog Duha, ali je u Drugom svjetskom ratu uništen. Ista sudbina je zadesila Hram Svetog apostola Petra i Pavla, u Kirinu, koji je bio izgrađen 1892. godine, a u Drugom svjetskom ratu je srušen.