Konačnu rang listu za dodjelu na korištenje udrugama poslovnog prostora pod rednim brojem 1.