Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Gvozd u 2021. godini.

Općina Gvozd objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Gvozd u 2021. godini.
Rok za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Gvozd je 20. kolovoza 2021.
godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.
Prijedlozi se dostavljaju isključivo na obrascu koji se može preuzeti na web stranici
Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Gvozd u 2021.
godini – otvoriti OVDJE
Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Gvozd u 2021.
godini – preuzeti OVDJE