JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH

U cilju ispitivanja zainteresiranosti poljoprivrednika, upućuje se javni poziv za iskazivanje
interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine
Gvozd, a koji se zajedno s obrascem za iskaz interesa može preuzeti u privitku.
Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gvozd
Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za koje se može  iskazati javni interes za zakup
Obrazac za iskazivanje interesa za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gvozd