Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

 

J A V N I  P O Z I V
 VLASNICIMA ODNOSNO KORISNICIMA GRAĐEVINA 
U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

Pozivaju se svi vlasnici / korisnici građevina u kojima se nalazi azbest  na području Općine Gvozd da, sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16),  dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže, gospodarski objekti i slično), procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja i pravovremenog zbrinjavanja azbestnog otpada na području Općine Gvozd i Sisačko-moslavačke županije.

Prijava građevina u/na kojima se nalazi azbest može se izvršiti popunjavanjem Obrasca koji se nalazi u privitku poziva.

Rok za prijavu je zaključno do 7. srpnja 2017. g., dostavom popunjenog i potpisanog Obrasca prijave, osobno u Općinu Gvozd, Ured komunalnog redara, Trg dr. Franje Tuđmana 6, prizemlje, 44410 Vrginmost ili putem mail adrese:  opcina-gvozdk@t-com.hr svakog radnog dana od 7,30 do 15,00 sati.

                                                                                                     PROČELNICA

                                                                                                     Josipa Čurković

1. Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

2.Obrazac – Prijava građevine koja sadrži azbest