JAVNI POZIV NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA KOJE NEPOSREDNO GRANIČE SA ZEMLJIŠTEM NA KOJEM JE IZVEDENA NERAZVRSTANA CESTA KUKULJI-CIGLANA

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem na kojem je
izvedena nerazvrstana cesta da će Općina Gvozd kao nositelj prava započeti sa postupkom
evidentiranja nerazvrstane ceste Kukulji – Ciglana u katastarskoj općini Blatuša (od k.č.br. 251/4- kod
pilane do k.č.br. 116/3 u duljini od cca 2400 m).Radovi započinju
20.11. 2017.i od toga datuma
Općina Gvozd započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu
pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Milka Grđan, dipl. ing. geod. Geo686 iz „Geodetski Projekti i
Sustavi d.o.o.˝, Skokov Prilaz 6, Zagreb.
Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski
elaborat izvedenog stanja
28.11.2017 od 12.00 do 14,30 sati u zgradi Općine Gvozd.

Općina Gvozd