Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd na
radno mjesto računovodstveni referent – financijski knjigovođa
Općina Gvozd je raspisala Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gvozd na radno mjesto
RAČUNOVODSTVENI REFERENT – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA – 1 izvršitelj na
neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, Oglasni dio, broj 36 od 10. travnja 2019.
godine.
Tekst Javnog natječaja – možete preuzeti OVDJE
Opis poslova radnog mjesta, podatke o plaći i upute kandidatima prijavljenim na Javni
natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd na radno mjesto
računovodstvenog referenta – financijskog knjigovođe – možete preuzeti OVDJE