Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd na radno mjesto referent – komunalni redar.

Općina Gvozd je raspisala Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel
Općine Gvozd na radno mjesto
REFERENT – KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni
probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, Oglasni dio, broj 25 od 14. ožujka 2018.
godine.
Tekst Javnog natječaja – možete preuzeti OVDJE
Opis poslova radnog mjesta, podatke o plaći i upute kandidatima prijavljenim na Javni
natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gvozd na radno mjesto
referenta – komunalnog redara – možete preuzeti OVDJE