Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gvozd