Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd na korištenje udrugama.

pdf