Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro,