Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Društvenom domu u Boviću