Izgradnja reciklažnog dvorišta Gvozd

 

Općina Gvozd 13. veljače 2018. sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt
izgradnje reciklažnog dvorišta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u
razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja
K.K.06.3.1.03.0064, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 13 mjeseci s
završetkom u ožujku 2019.
Ukupna vrijednost projekta je 2.159.763,75 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose
1.999.902,50 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 1.699.917,12
kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine i
Županije.
Do kraja kolovoza 2018. potpisani su svi ugovori obuhvaćeni projektom izgradnje reciklažnog
dvorišta, a to su:
 Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom,
provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost
projekta (potpisan u ožujku 2018.).
 Ugovor za opremanje reciklažnog dvorišta (potpisan u svibnju 2018.).
 Ugovor za pružanje usluge stručnog nadzora, koordinatora II zaštite na radu i
projektantskog nadzora (potpisan u kolovozu 2018.).
 Ugovor za izvođenje radova na izgradnji reciklažnog dvorišta (potpisan u
kolovozu 2018.).
Izvođač izgradnje reciklažnog dvorišta uveden je u posao krajem kolovoza 2018. te će
očekivani radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta trajati 4 mjeseca.
Lokacija reciklažnog dvorišta Gvozd nalazi se na Zečevcu u smjeru naselja Pješčanica, a
otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u ožujku 2019.
Informacije o projektu objavljuju se na mrežnim stranicama Općine, http://www.gvozd.hr.
U Vrginmostu, 3. rujna 2018.
Općinski načelnik:Milan Vrga

https://strukturnifondovi.hr

http://opzo-opkk.hr