Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine GVozd 2015. – 2020.

INFORMACIJA

 

O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA

OPĆINE GVOZD 2015. – 2020.

 

            Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), Općina Gvozd je započela postupak u kojem će od nadležnih tijela tražiti mišljenje, odnosno ocjenu o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Gvozd 2015. – 2020., izrađivača Razvojne agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.za poticanje gospodarskog razvoja, savjetovanje i zastupanje. Dokument je izrađen u završnoj verziji te je kao takav dostavljen na mišljenje nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja. Ishođenje pozitivnog mišljenja o utjecaju na okoliš je preduvjet usvajanja Strateškog razvojnog programa Općine Gvozd 2015. – 2020. od strana Općinskog vijeća Općine Gvozd.

U svrhu informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti po pitanjima zaštite okoliša, konačna verzija Strateškog razvojnog programa Općine Gvozd 2015. – 2020. i Odluka o započinjanju postupka o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Gvozd 2015. – 2020. se objavljuje na web stranici Općine Gvozd. Predmetna Strategija je obvezna kod prijave na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2015.-2020., za odobrenje financijskih potpora za određene projekte, koji će svojom realizacijom doprinijeti ispunjavanju ciljeva Strategije, a u skladu s Pravilnikom o provedbi Mjere 7, Podmjere 7.2 i 7.4.

1.Konačna verzija Strateškog razvojnog program Općine Gvozd 2015.- 2020.

2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa Općine Gvozd.