Gospodarenje otpadom

                  GOSPODARENJE OTPADOM

1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 4/18.)

2. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 25/18.)

3. Cjenik Komunalno Topusko d.o.o. usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada.

           PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Sukladno članku 36. stavku 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“, broj 94/13. i 73/17), Općina Gvozd, kao jedinica lokalne samouprave je dužna
uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpada potrebno je popuniti Obrazac za prijavu
nepropisno odbačenog otpada i isti dostaviti poštom ili neposrednom predajom na adresu
Općina Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6, 44410 Vrginmost ili na e-mail
komunalni.redar.gvozd@gmail.com

1. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 25/18.)

2. Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada