Geografsko informacijski sustav općine Gvozd

PROSTORNI SADRŽAJI OPĆINE
Granice naselja s nazivima naselja i brojem stanovnika, granice mjesnih odbora s brojem birača, prometnice…

(Više informacija pogledajte na linku ispod)

Saznajte više ..


Točkasti entiteti koji pokazuju prostorni raspored slijedećih entiteta

Vodenice, groblja, spomenici, arheološka nalazišta, posebni botanički rezervati

(Više informacija pogledajte na linku ispod)

Saznajte više ..