Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Evidencija ugovora sklopljenih u 2023. godini.

pdf

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Gvozd za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gvozd za 2022. godinu

pdf

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za 2023. godinu

pdf

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

pdf

II. dopune Plana nabave Općine Gvozd za 2022. godinu.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Evidencija ugovora sklopljenih u 2021. godini

pdf

Plan nabave Općine Gvozd za 2022. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih sredstava iz Proračuna Općine Gvozd za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gvozd za 2021. godinu.

pdf

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za 2022. godinu.

pdf

II. dopune Plana nabave Općine Gvozd za 2021. godinu.

Plan nabave Općine Gvozd za 2021. godinu

I. dopuna Plana nabave Općine Gvozd za 2021. godinu

Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte iz Proračuna Općine Gvozd za 2020. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Gvozd za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gvozd za 2020. godinu.

pdf 

 

Evidenciju ugovora sklopljenih u 2020. godini

pdf

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Gvozd za 2021

pdf

O D L U K U kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Gvozd

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gvozd

pdf 

Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz proračuna Općine Gvozd za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine

I. dopune Plana Općine Gvozd za 2020. godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Gvozd za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Gvozd za 2019. godinu.

pdf 

Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Gvozd za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2020. godini.

pdf 

Plan nabave Općine Gvozd u 2020. godini

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (“Službeni vjesnik”, broj 12/19.)

Obavijest o sukobu interesa

pdf 

Evidencija ugovora sklopljenih u 2019. godini

Plan upravljana i raspologanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za 2020. godinu

pdf 

Plan nabave Općine Gvozd za 2019. godinu

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte
korisnicima iz Proračuna Općine Gvozd za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine

 

Plan nabave Općine Gvozd za 2019. godinu.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 

Evidencija ugovora sklopljenih u 2018. godini

Plan upravljanja i raspolaganja imovina u vlasništvu Općine Gvozd za 2019. godinu.

Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Gvozd za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2019. godini.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.

pdf 

I. dopune Plana nabave Općine Gvozd za 2018. godinu

Popis korisnika donacija i sponzorstva.

pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Gvozd za financiranje programa, projekata i jednokratnih aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za 2018. godinu

Plan nabave Općine Gvozd za 2018. godinu

Evidencija ugovora sklopljenih u 2017. godini

Izmjene i dopune plana nabave za 2017.godinu

pdf

Popis korisnika sponzorstva i donacija

pdf

PLAN nabave za 2017. godinu

pdf

Evidencija ugovora sklopljenih u 2016. godini,

Plan gospodarenja otpadom Općine Gvozd 2015-2021. godina

pdf

Plan nabave

pdf

Popis donacija i sponzorstva

pdf

Registar ugovora

pdf

Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz Proračuna Općine Gvozd za razdoblje od 1. siječnja  do 31.prosinca 2023. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi  (“Službeni vjesnik”, broj 75/23.).

Plan nabave Općine Gvozd za 2024. godinu

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za 2024. godinu.

III. izmjene Plana nabave Općine Gvozd za 2023. godinu.

II. dopune Plana nabave Općine Gvozd za 2023. godinu.

I. izmjene i dopuna Plana nabave Općine Gvozd za 2023. godinu.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte korisnicima iz Proračuna Općine Gvozd za razdoblje od 1. siječnja  do 31.prosinca 2022. godine

Plan nabave Općine Gvozd za 2023. godinu

IV. izmjena Plana nabave Općine Gvozd za 2022. godinu.

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Gvozd za razdoblje 2022-.2028.

Popis korisnika sponzorstva i donacija za programe i projekte  korisnicima iz proračuna Općine Gvozd za razdoblje od 01. siječnja 2021.  do 31. prosinca 2021. godine

Evidencija ugovora sklopljenih u 2021. godini.