Upis u Katalog Greenfield i Brownfield poslovnih prostora

s

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA provodi projekt u sklopu Poduzetničkog impulsa 2013. koji je namijenjen privlačenju investitora, odnosno povećanju kapaciteta na lokalnoj razini za rad s investitorima.

Stručno predavanje LAG-a „Petrova Gora“

lag_petrova_gora_151x153

 Program ruralnog razvoja 2014-2020:
Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima i
Mjera 19. LEADER (CLLD)

Radionica u okviru animacijsko – edukativnih aktivnosti LAG-a Petrova Gora

radionica-gvozd

 Tema radionice:
Program ruralnog razvoja 2014-2020 
Mogućnosti sufinanciranja projekata gospodarskog, civilnog i javnog sektora

73. godišnjica savjetovanja u šumi Abez

DSC05947

19.07.2014. godine obilježena je 73. godišnjica povijesnog događaja savjetovanja u šumi Abez gdje je donesena odluka o pokretanju organiziranog otpora fašističkom okupatoru na Kordunu i Baniji. Organizatori skupa su bili Općina Gvozd i UABA Općine Gvozd.

NATJEČAJ

natjecaj

Natječaj pogledajte OVDJE

loading