JAVNI NATJEČAJ – Za davanje u zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Općine Gvozd

natjecaj

Na temelju članka 6. stavak 1. i 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11), članka 8. i 9. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Gvozd („Službeni vjesnik“ Općine Gvozd, broj 31/12 i 48/12-ispr.), članka 45. stavak 4. alineja 6. Statuta Općine Gvozd („Službeni vjesnik“ Općine Gvozd, broj 26/09, 46/11-ispr. i 6/13), kao i Odluke, KLASA: 372-03/14-01/06, URBROJ: 2176/09-02-14-1 od 02. travnja 2014. godine, Općinski načelnik Općine Gvozd, raspisuje

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Opčine Gvozd

grb

Na temelju članka 22. stavak 2. i  30. stavak 2. alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gvozd („Službeni vjesnik“ Općine Gvozd, broj 26/09 i 6/13):

TREĆI JAVNI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA ELEKTRONIČKU BAZU PROJEKATA

natjecaj

.

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., regionalni koordinator upisana u Upisnik upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
agencija i drugih pravnih osoba (pod rednim brojem RK-3), a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2011. do 2014. godine te identificiranje razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU raspisuje:

PLAN NABAVE ZA 2014. god

grb

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka  45. Statuta Općine Gvozd («Službeni vjesnik» broj 26/09, 43/11 i 6/13), Općinski načelnik Općine Gvozd donosi:

PLAN NABAVE ZA 2014. god

HZZZ omogućio ”Info kutak” u Općini Gvozd

hzz

Ispred ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Gvozd, od ovoga tjedna svim stanovnicima Općine Gvozd, na raspolaganju je novi info kutak, odnosno računalo pomoću kojega brzo i jednostavno možete pretraživati slobodna radna mjesta u okolici, ali i šire.

loading