Odluka o izboru članova savjeta mladih Općine Gvozd

grb ...

8. sjednica općinskog Vijeća Općine Gvozd

grb REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GVOZD OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/¬21 URBROJ: 2176/09-01-14-1 Vrginmost, 13. studenog 2014. Na temelju članka 22....

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Gvozd

grb-gvozd REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GVOZD OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE KLASA: 021-05/14-01/17 URBROJ:...

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Gvozd

grb-gvozd REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GVOZD OPĆINSKO VIJEĆE ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNE POSLOVE KLASA: 021-05/14-01/17 URBROJ:...

Javni poziv za financiranje odnosno sufinanciranje iz Proračuna Općine Gvozd za 2015. god.

grb ...
loading